Keski-Suomen kani- ja jyrsijäyhdistys ry
Menu

Yhdistykset

Suomen kani- ja jyrsijäliitto ry on laji- ja paikallisyhdistysten keskusyhdistys. Suomen kani- ja jyrsijäliitto ry:hyn kuuluu yhteisöjäseniä ja siihen liitytään automaattisesti silloin, kun liitytään jonkin sen ala-yhdistyksen (laji- tai paikallisyhdistys) jäseneksi. Suomen kani- ja jyrsijäliitto ry toimii tavallaan myös harvinaisten lemmikkijyrsijöiden lajiyhdistyksenä ja rekisteröi harvinaisia jyrsijöitä.

Suomen kani- ja jyrsijäliitto ry

LAJIYHDISTYKSIÄ SUOMESSA:

Alla olevien lajiyhdistysten sivuilta löydät ajantasalla olevat lajiesittelyt sekä hoito-ohjeet.

Suomen Hamsteriyhdistys ry
Suomen Hamsteriyhdistys ry – Finlands Hamsterförening on perustettu vuonna 1989. Sen toimialueena on koko maa. Yhdistys ylläpitää yhteyksiä myös muiden maiden vastaaviin yhdistyksiin ja kasvattajiin. Suomen Hamsteriyhdistys ry on Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n alajärjestö.

Kaniininkasvattajat ry
Kaniininkasvattajat ry on suomalaisten kaninkasvattajien yhdistys, jonka tehtävänä on tukea rotukanien jalostamista ja tuotantokanien kasvatusta. Yhdistys on perustettu vuonna 1943 ja se on Suomen Kani- ja Jyrsijäliiton lajiyhdistys. Yhdistys vaalii suomalaisia kaninkasvatuksen perinteitä, mutta toimii yhteistyössä myös ulkomaisten kaninkasvattajien kanssa.

Suomen lemmikkikanit ry
Suomen Lemmikkikanit ry on perustettu vuonna 2012 useiden aktiivisten harrastajien toimesta palvelemaan kaikkien suomalaisten lemmikkikaniharrastajien tarpeita. Yhdistyksen lähtökohtana on, että jokainen kani on tärkeä rotuun, ikään, kokoon tai ulkonäköön katsomatta. Myös jokainen kaniharrastaja on tärkeä. Yhdistys haluaa omalta osaltaan auttaa suomalaista kaniharrastusta eteenpäin järjestämällä toimintaa, johon kaikki harrastajat kaneineen ovat tervetulleita.

Suomen Kaniyhdistys ry
Suomen Kaniyhdistys ry on perustettu vuonna 1989. Jäsenmäärältään se on maamme suurin kanialan asiantuntijajärjestö. Samalla se on myös alansa vanhin Suomessa yhtäjaksoisesti toiminut yhdistys. Vuodesta 2003 lähtien yhdistys on ollut Suomen katto-organisaationa Pohjoismaisessa Kanistandardissa.

Suomen Kesyrottayhdistys ry
Vuonna 1988 perustettu Suomen Kesyrottayhdistys ry (SKeY ry), jäsenten kesken Kesis, on Suomen Kani- ja jyrsijäliitto ry:n alainen lajiyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on saattaa yhteen kesyrottien harrastajia ja edistää rottien kasvatusta sekä kehittää kasvattajien tietoja ja taitoja rotumääritelmien mukaisten rottien aikaansaamisessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi SKeY järjestää näyttelyitä ja erilaisia kursseja, julkaisee jäsenlehteä Rattus ja toimii muutenkin kesyrottien hyväksi. Yhdistykseen voi liittyä kuka tahansa rotista kiinnostunut henkilö.

Suomen Lemmikkichinchillat ry
Suomen Lemmikkichinchillat ry (SLC) on perustettu vuonna 1991, ja toimii Suomen Kani- ja Jyrsijäliiton (SKJL) alajärjestönä. Ensimmäisestä toimintavuodestaan 1992 lähtien yhdistyksen tavoitteena on ollut chinchillaharrastuksen kehittäminen sekä harrastajien tietojen ja taitojen lisääminen. SLC pitääkin erilaisia kasvattajakursseja, jotka ovat kaikille avoimia. Yhdistys järjestää myös aktiivisesti näyttelyitä, joissa on sekä ulkomuoto- että lemmikkiluokat, ja julkaisee lisäksi Chinchilla-jäsenlehteä neljä kertaa vuodessa.

Suomen Marsuyhdistys ry
Suomen Marsuyhdistys ry (SMY) on perustettu vuonna 1989 edistämään puhdasrotuisten marsujen kasvatusta ja marsuharrastusta. Yhdistys pyrkii kehittämään marsuharrastusta kattaen koko Suomen ja toimimaan yhdistävänä tekijänä marsuharrastuksessa.

Suomen Gerbiiliyhdistys ry
Suomen Gerbiiliyhdistys ry on Suomen Kani ja Jyrsijäliitto ry:n alainen yhdistys kaikille gerbiilien, degujen ja muiden hyppymyyrien ystäville.Yhdistys julkaisee Aavikkorumpu -jäsenlehteä, järjestää erikoisnäyttelyitä ja kursseja sekä hoitaa gerbiilien ja degujen sekä muiden hyppymyyrien rekisteröinnin.

Suomen näyttely- ja lemmikkihiiret ry
Suomen Näyttely- ja lemmikkihiiret ry on valtakunnallinen kaikkien hiirenomistajien ikioma yhdistys, joka nimensä mukaisesti kerää yhteen niin näyttely- kuin lemmikkihiirtenkin ystävät. Yhdistyksen piiriin kuuluvat myös oka-, seepra- ja natalhiiret. Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiiret ry kuuluu Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n (SKJL) alaisuuteen lajiyhdistyksenä.

PAIKALLISYHDISTYKSIÄ:

Oulun seudun jyrsijäharrastajat ry
OSJH on yhdistys Oulun seudun ja koko Pohjois-Suomen kani- ja jyrsijäharrastajille. Neuvovat eläinten hoidossa, julkaisevat Leukapussi-lehteä ja järjestävät mm. kani- ja jyrsijänäyttelyitä. Tervetuloa mukaan toimintaan kaikki jyrsijöistä ja kaneista kiinnostuneet!

Pirkanmaan Nakertajat ry
Pirkanmaan Nakertajat (PiNa) ry (ts. silloinen Suomen Kani- ja Jyrsijäkerho ry) perustettiin Tampereella vuonna 1988 kaikkien suomalaisten kani- ja jyrsijäharrastajien sekä heidän lemmikkiensä omaksi yhdistykseksi. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä eri lajien harrastajien välillä ja virittää näyttelytoimintaa pääasiassa Pirkanmaan alueella.

Etelä-Pohjanmaan jyrsijäyhdistys ry
Etelä-Pohjanmaan Jyrsijäyhdistys ry (EPJY) on rekisteröity paikallisyhdistys, joka on perustettu kaveriporukalla vuonna 1992 useiden innostuneiden harrastajien pyynnöstä. Toimivat kattojärjestö Suomen Kani- ja jyrsijäliiton jäsenyhdistyksenä ja pyrkivät toiminnallamme kokoamaan yhteen kani- ja jyrsijäharrastajia; kasvattajia, lemmikkien omistajia kuin myös kaneista ja jyrsijöistä kiinnostuneita henkilöitä Etelä-Pohjanmaan alueella.

Kaakon Kanit & Jyrsijät ry
Kaakon Kanit & Jyrsijät ry on loppuvuodesta 2014 toimintansa aloittanut yhdistys Kaakkois-Suomen alueen lajin harrastajille. Yhdistyksemme järjestää näyttelyitä sekä muita tapahtumia ympäri Kaakkois-Suomea.

Pohjois-Pohjanmaan Kani- Ja Jyrsijäyhdistys Ry
Pohjois-Pohjanmaan Kani- Ja Jyrsijäyhdistys Ry on perustettu vuonna 2007, tarkoituksenaan tuoda alueemme kani- ja jyrsijäharrastajia yhteen mukavan toiminnan merkeissä. Yhdistyksemme on rekisteröity ja toimimme myös Suomen Kani- ja Jyrsijäliiton alayhdistyksenä. Järjestämme vuosittain 2 näyttelyä, joissa vähintään toisessa näyttelyssä on myös ulkomuotoluokkia eri lajeille. Kaikissa näyttelyissä on lisäksi petluokat lajeittain kaneille ja jyrsijöille. Mahdollisuuksien ja kysynnän mukaan järjestämme myös muuta toimintaa, esim. teemapäiviä, kursseja ja hoitoneuvontaa puhelimitse.

Lounais-Suomen Kesyrotat ry
Lounais-Suomen Kesyrotat ry on perustettu 16.02.1992 nimellä Turun ja Porin läänin Kesyrottakerho. Yhdistykseksi rekisteröityminen tapahtui 06.02.1995. Lounais-Suomen Kesyrotta- ja Gerbiiliyhdistys ry. 2016 nimi vaihtui jälleen ja on nyt siis Lounais-Suomen kesyrotat ry. Yhdistyksen tarkoituksena on saattaa yhteen Lounais-Suomen alueella asuvia kesyrottaharrastajat. Yhdistys järjestää vuosittain näyttelyitä ja erilaisia muita tapahtumia ja se julkaisi Rapina-nimistä jäsenlehteä, joka ilmestyi sähköisenä vuonna 2014. Yhdistyksen kotipaikka on Turku, mutta erityisesti näyttelyitä järjestetään myös muissa kunnissa. Jäseneksi voivat toki liittyä kauempanakin asuvat.

Turun Seudun Talttahampaat ry
Turun Seudun Talttahampaat ry on Turun seudulla toimiva kani- ja jyrsijäyhdistys, jonka toimintaan kuuluu esimerkiksi näyttelyiden järjestäminen ja tiedon välittäminen harrastajille.Yhdistyksemme on perustettu huhtikuussa 2017, joten olemme vasta toimintaamme aloittava paikallisyhdistys. Yhdistyksen perustivat kolme kasvattajaa, joiden mielestä Turun seudulla oli tarvetta uudelle, aktiiviselle yhdistykselle, joka kokoaisi kani- ja jyrsijäharrastajat yhteen, järjestäen näyttelyitä sekä muuta toimintaa jäsenillemme sekä jäseneksi aikoville.