Vuosikokous 20.11.2020 klo 17.30, Palokan ABC
20.11.2020

Tapahtuma on jo mennyt!

Tervetuloa!

KUTSU
Keski-Suomen kani- ja jyrsijäyhdistys ry:n
sääntömääräiseen vuosikokoukseen

Aika: Perjantai 20.11.2020 klo 17.30
Paikka: Palokan ABC
Tervetuloa KSKJY:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen! Toivotamme nykyiset ja
uudet aktiivit lämpimästi tervetulleiksi mukaan toimintaan ja kivaan porukkaamme tai
ihan vain kaffelle kanssamme!
Jos matka on hankala, voit kysyä kyytejä hallituslaisiltamme, joita saapuu paikalle eri
suunnista.
Vain jäsenet voivat osallistua jäsenkokoukseen äänivaltaisina, mutta läsnäolo-oikeus
on mahdollista myöntää myös heille, jotka eivät vielä ole yhdistyksen jäseniä.
Huomioimme koronatilanteen kokouksessa mm. siten, että kokouspaikaksi on valittu
mahdollisimman väljä ravintolatila. Suosittelemme maskin käyttöä muttemme edellytä
sitä, koska kokouskahvit tai vastaava tarjotaan, eikä maskia näin ollen voi pitää
kokoaikaisesti.
Esityslista:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös 2019, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
vuodelle 2021.
8. Valitaan puheenjohtaja vuodelle 2021. (Vuorovuosin valitaan puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja sihteeri. Vuonna 2021 vaihtovuorossa on pj.) Mikäli
varapuheenjohtaja tai sihteeri luopuu tehtävästään kesken kauden tai siirtyy
hallituksessa toiseen tehtävään, valitaan hänen tilalleen uusi toimihenkilö.
9. Valitaan hallituksen jäsenet.
10. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja.
HUOM: Yhdistyksen nykyisten sääntöjen mukaisesti pidämme vuosittain vain yhden
sääntömääräisen vuosikokouksen. Tämän vuoksi (loppuvuoteen sijoittuvassa) kokouksessa
käsitellään aina edellisen kalenterivuoden (nyt 2019) kirjanpito ja vastuuvapauden myöntäminen.
Tervetuloa!