Vuosikokous, Keljon ABC klo 18.15
12.12.2019

Tapahtuma on jo mennyt!

Tervetuloa!

Yhdistyksen vuosikokous järjestetään keljon ABC:llä 12.12.2019 klo. 18.15. Kaikki kiinnostuneet voivat tulla paikalle! Yhdistyksen aktiivit ja osa hallituslaisista on paikalla jo 17.30 keskustelemassa yhdistyksen tilasta ja vaihtamassa kuulumisia.

Yhdistyksen kohtalo meinaa olla vaakalaudalla, nykyisten hallituslaisten ja aktiivien väsymisen, kiireiden ynnä muun johdosta. Nyt ois aika uusille tuulille tai vaihtoetoisesti aloitetaan tässä tulevassa kokouksessa yhdistyksen purkaminen.

Jos kuitenkin sinulla on kiinnostusta puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi, sihteeriksi, rahastonhoitajaksi, jäsensihteeriksi ym. niin laita mailia puheenjohtaja@jyrsijat.org. Huomioithan että puheenjohtaja ja sihteeri valitaan kahdeksi vuodeksi.

Tapahtuman tiedot

Eteläväylä 17, 40530 Jyväskylä

Yhteyshenkilö

Jatta Immonen puheenjohtaja@jyrsijat.org

Esityslista:

 

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Hallitus esittää yhdistyksen purkamista, jos hallitusta ei saada kasaan tulevalle kaudelle.

14§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen sääntöjä voi muuttaa vuosikokouksessa tai ylimääräisessä jäsenkokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetusta äänistä. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joista toisen on oltava vuosikokous, kokouksien välillä on oltava ainakin kuukausi. Purkamispäätöksen on kummassakin kokouksessa saatava vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat luovutetaan viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti näiden sääntöjen 2§:ssä mainittuun tarkoitukseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi on sen varat luovutettava samoin perustein.

Jos hallitus saadaan sääntöjen mukaisesti kasaan, jatkuu esityslista seuraavasti:

8. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja joka toinen vuosi varapuheenjohtaja ja sihteeri ja joka vuosi muut hallituksen jäsenet

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja sekä rahastonhoitaja ja muut toimihenkilöt

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11. Kokous päättäminen.