Keski-Suomen kani- ja jyrsijäyhdistys ry

Yhdistykset

Suomen kani- ja jyrsijäliitto ry on laji- ja paikallisyhdistysten keskusyhdistys. Suomen kani- ja jyrsijäliitto ry:hyn kuuluu yhteisöjäseniä ja siihen liitytään automaattisesti silloin, kun liitytään jonkin sen ala-yhdistyksen (laji- tai paikallisyhdistys) jäseneksi. Suomen kani- ja jyrsijäliitto ry toimii tavallaan myös harvinaisten lemmikkijyrsijöiden lajiyhdistyksenä ja rekisteröi harvinaisia jyrsijöitä.Suomen kani- ja jyrsijäliitto ry

Lajiyhdistyksiä Suomessa:

Alla olevien lajiyhdistysten sivuilta löydät ajantasalla olevat lajiesittelyt sekä hoito-ohjeet.

Suomen Hamsteriyhdistys ry
Suomen Hamsteriyhdistys ry – Finlands Hamsterförening on perustettu vuonna 1989. Sen toimialueena on koko maa. Yhdistys ylläpitää yhteyksiä myös muiden maiden vastaaviin yhdistyksiin ja kasvattajiin. Suomen Hamsteriyhdistys ry on Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n alajärjestö.

Kaniininkasvattajat ry
Kaniininkasvattajat ry on suomalaisten kaninkasvattajien yhdistys, jonka tehtävänä on tukea rotukanien jalostamista ja tuotantokanien kasvatusta. Yhdistys on perustettu vuonna 1943 ja se on Suomen Kani- ja Jyrsijäliiton lajiyhdistys. Yhdistys vaalii suomalaisia kaninkasvatuksen perinteitä, mutta toimii yhteistyössä myös ulkomaisten kaninkasvattajien kanssa.

Suomen lemmikkikanit ry
Suomen Lemmikkikanit ry on perustettu vuonna 2012 useiden aktiivisten harrastajien toimesta palvelemaan kaikkien suomalaisten lemmikkikaniharrastajien tarpeita. Yhdistyksen lähtökohtana on, että jokainen kani on tärkeä rotuun, ikään, kokoon tai ulkonäköön katsomatta. Myös jokainen kaniharrastaja on tärkeä. Yhdistys haluaa omalta osaltaan auttaa suomalaista kaniharrastusta eteenpäin järjestämällä toimintaa, johon kaikki harrastajat kaneineen ovat tervetulleita.

Suomen Kaniyhdistys ry
Suomen Kaniyhdistys ry on perustettu vuonna 1989. Jäsenmäärältään se on maamme suurin kanialan asiantuntijajärjestö. Samalla se on myös alansa vanhin Suomessa yhtäjaksoisesti toiminut yhdistys. Vuodesta 2003 lähtien yhdistys on ollut Suomen katto-organisaationa Pohjoismaisessa Kanistandardissa.

Suomen Kesyrottayhdistys ry
Vuonna 1988 perustettu Suomen Kesyrottayhdistys ry (SKeY ry), jäsenten kesken Kesis, on Suomen Kani- ja jyrsijäliitto ry:n alainen lajiyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on saattaa yhteen kesyrottien harrastajia ja edistää rottien kasvatusta sekä kehittää kasvattajien tietoja ja taitoja rotumääritelmien mukaisten rottien aikaansaamisessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi SKeY järjestää näyttelyitä ja erilaisia kursseja, julkaisee jäsenlehteä Rattus ja toimii muutenkin kesyrottien hyväksi. Yhdistykseen voi liittyä kuka tahansa rotista kiinnostunut henkilö.

Suomen Lemmikkichinchillat ry
Suomen Lemmikkichinchillat ry (SLC) on perustettu vuonna 1991, ja toimii Suomen Kani- ja Jyrsijäliiton (SKJL) alajärjestönä. Ensimmäisestä toimintavuodestaan 1992 lähtien yhdistyksen tavoitteena on ollut chinchillaharrastuksen kehittäminen sekä harrastajien tietojen ja taitojen lisääminen. SLC pitääkin erilaisia kasvattajakursseja, jotka ovat kaikille avoimia. Yhdistys järjestää myös aktiivisesti näyttelyitä, joissa on sekä ulkomuoto- että lemmikkiluokat, ja julkaisee lisäksi Chinchilla-jäsenlehteä neljä kertaa vuodessa.

Suomen Marsuyhdistys ry
Suomen Marsuyhdistys ry (SMY) on perustettu vuonna 1989 edistämään puhdasrotuisten marsujen kasvatusta ja marsuharrastusta. Yhdistys pyrkii kehittämään marsuharrastusta kattaen koko Suomen ja toimimaan yhdistävänä tekijänä marsuharrastuksessa.

Suomen Gerbiiliyhdistys ry
Suomen Gerbiiliyhdistys ry on Suomen Kani ja Jyrsijäliitto ry:n alainen yhdistys kaikille gerbiilien, degujen ja muiden hyppymyyrien ystäville.Yhdistys julkaisee Aavikkorumpu -jäsenlehteä, järjestää erikoisnäyttelyitä ja kursseja sekä hoitaa gerbiilien ja degujen sekä muiden hyppymyyrien rekisteröinnin.

Suomen näyttely- ja lemmikkihiiret ry
Suomen Näyttely- ja lemmikkihiiret ry on valtakunnallinen kaikkien hiirenomistajien ikioma yhdistys, joka nimensä mukaisesti kerää yhteen niin näyttely- kuin lemmikkihiirtenkin ystävät. Yhdistyksen piiriin kuuluvat myös oka-, seepra- ja natalhiiret. Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiiret ry kuuluu Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n (SKJL) alaisuuteen lajiyhdistyksenä.

Paikallisyhdistyksiä:

Oulun seudun jyrsijäharrastajat ry

Pirkanmaan Nakertajat ry

Etelä-Pohjanmaan jyrsijäyhdistys ry

Kaakon Kanit & Jyrsijät ry

Pohjois-Pohjanmaan Kani- Ja Jyrsijäyhdistys Ry

Lounais-Suomen Kesyrotat ry

Turun Seudun Talttahampaat ry